نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

بذر گوجه کاترین

  • بذر کاترین دارای سفتی مناسب و رنگ خوب میوه
  •  مقاوم به :جهت انبار داری و صادراتی
  • پژمردگی فوزاریومی
  • ویروس موزاییک توتون (TMV)
  • ویروس لکه پژمردگی گوجه فرنگی (TSWV)
  • نماتد مولد غده ریشه (Mj)